Category: OY Vey Newsletter

We present to you an archive of Oy Vey newsletters so that you can stay up to date with what we are doing now and in the past. Jewish in the Netherlands? Jew-adjacent? On the Jewish spectrum? Looking to connect to Jewish roots? Feeling a bit out of place in Jewish institutions? Maybe we have something for you. It’s here that you can find out more about Oy Vey’s gatherings such as our Shabbat potlucks, Havdalah meditations, the Jewish Manifesto, the Deviant Yeshiva, and other events.

Wij presenteren u een archief van Oy Vey nieuwsbrieven zodat u op de hoogte kunt blijven van wat wij nu en in het verleden doen. Joods in Nederland? Joods aangrenzend? In het Joodse spectrum? Op zoek naar verbinding met Joodse wortels? Voelt u zich een beetje misplaatst in Joodse instellingen? Misschien hebben wij iets voor u. Hier vind je meer informatie over de bijeenkomsten van Oy Vey, zoals onze Shabbat potlucks, Havdalah meditaties, het Joods Manifest, de Deviant Yeshiva en andere evenementen.

Scroll to Top