Skip to the content

ONLINE-Het Joods Manifest

Joods manifest meeting jan 2024 on the conflating of jews with israel

Online event

08/01 00:00Location will be mailed

Just what is the Jewish Manifesto?

Phase one is a series of discussions with Jews all over the Netherlands.

NL

Met het Joods Manifest willen we een stem geven aan de geleefde ervaringen van Joden in Nederland. Wat hebben Nederlandse Joden nodig om zich veilig en vrij te voelen in de Nederlandse samenleving? Hoe bestrijden we effectief antisemitisme? En wat is er nodig om Joodse cultuur en Joods leven een volwaardige plek te geven in de Nederlandse maatschappij? Met het manifest doen we een poging om een antwoord te geven op al deze vragen en meer. We stellen ons tot doel kennis over Joden te vergroten en gaan in tegen tendensen om Joodse geschiedenis in Nederland te reduceren tot religie, de Holocaust en de staat Israël. Want onze geschiedenis in dit land is lang en rijk en onze levens bestaan uit zoveel meer dan trauma, oorlog en pijn. Doe je mee?

EN

The Jewish Manifesto project gives a voice to the lived experiences of Jews in the Netherlands. What do Jews in the Netherlands need to feel safe and free in Dutch society? How do we effectively combat anti-Semitism? And what is needed to give Jewish culture and Jewish life a place in Dutch society? These are the types of questions we hope to address in discussions with hundreds of Jewish people and people with Jewish backgrounds or connections here in the Netherlands. The manifesto will respond all these questions and more.

The Jewish Manifesto has the objective to increase knowledge about Jews and to counter the tendency to reduce Jewish history in the Netherlands to religion, the Holocaust, and the state of Israel. Our history in this country is long and rich and our lives consist of so much more than trauma, war, and pain.

Our final discussions for this round are in January 2024. If you haven’t joined us yet, now is your chance.

Jan: The Jewish-Israel Conflation

For many Jews in the Netherlands, being Jewish is reduced to Israel/Palestine or the Shoah. During our final discussion together for the Jewish Manifesto, we will discuss what this means for us. And how we see ourselves as connected — or not — to Israel.
Online: Sign up for 8 Jan

JAN: De Joodse-Israëlische Conflatie

Voor veel Joden in Nederland wordt Joods zijn gereduceerd tot Israël/Palestina of de Shoah. Tijdens onze laatste gezamenlijke discussie voor het Joods Manifest bespreken we wat dit voor ons betekent. En hoe wij onszelf zien als verbonden – of juist niet verbonden – met Israël.