spring naar inhoud

Deviant Yeshiva: part 3-Joden en ras

Jews and race

Den Haag, Den Haag

10/11 18:30

Hoe overlappen en kruisen onze geschiedenissen en ervaringen van kolonisatie elkaar? Praat met elkaar tijdens de Deviant Yeshiva. Sessies in het Engels.

Joods zijn, vreemd zijn
Overzicht

Voel je je vreemd? Vind je het moeilijk om uit te leggen wat je Joodse identiteit is en waarom die belangrijk voor je is? Welkom bij de club! We zijn hier om je te helpen… om je nog verwarder te maken! We lezen teksten van rare Joden (en sommige niet-Joden) over hoe raar het is om Joods te zijn. Het idee is om een veilige ruimte te creëren voor gesprekken die nooit een plaats lijken te hebben.

Gemeenschappelijke gronden vinden: Joden en ras

Het koloniale kader wordt gekenmerkt door een dichotome dynamiek tussen de ‘beschaafden’ en de ‘barbaren’. Barbaren’ worden vervolgd door de beschaafde hegemonie. Verschillende groepen zijn het slachtoffer geworden van dit ‘beschavingsproject’. De verdrijving van Joden en moslims van het Iberisch schiereiland, de verovering van Amerika, heksenjachten, de trans-Atlantische slavenhandel en de Holocaust zijn allemaal gebeurtenissen die getuigen van de gewelddadige handhaving van beschaving. De ontkenning van mensen die als ‘barbaars’ worden beschouwd, wordt afgedwongen door middel van gedwongen assimilatie, structurele vervolging en genocide. Aimé Césaire, medeoprichter van de beweging Négritude in de eerste helft van de 20e eeuw, stelde dat de opkomst van het fascisme in Europa moet worden gezien als onderdeel van een veel langer traject. Een traject dat begon op het Iberisch schiereiland, de hele wereld doorkruiste en terugkeerde naar Europa. In zijn redenering probeerde Césaire geen ‘competitie’ tussen rampen te creëren, maar eerder het fascisme te situeren binnen het bredere beschavingsproject. Op dezelfde manier roepen de analyses van de filosofen Adorno en Horkheimer parallellen op tussen verschillende groepen vervolgden. Het is cruciaal om deze analyses niet te begrijpen als vergelijkende hiërarchieën, maar als een uiteenzetting van twee gezichten van hetzelfde project. Door het identificeren van de gelijksoortige mechanismen die ten grondslag liggen aan verschillende wereldgebeurtenissen, kunnen we ons begrip van de gemeenschappelijke doelen en uitdagingen van andere groepen beter voeden.

What we’ll be reading:

Shohat, E., & Stam, R. (2012). “Allegorical Crossings: Blacks, Jews, Muslims”in Race in translation: Culture wars around the postcolonial Atlantic. New York University Press.

Boyarin, D. (2023).“Judaïtude/Négritude” in The No-State Solution: A Jewish Manifesto. YALE University Press.