spring naar inhoud

Deviant Yeshiva: joods-christendom

Judeo-Christianity

Den Haag, Den Haag

08/09 18:30

Wat betekent het om het joods-zijn te ont-koloniseren? Praat met elkaar tijdens de Deviant Yeshiva. Sessies in het Engels.

Joods zijn, vreemd zijn: Overzicht

Voel je je vreemd? Vind je het moeilijk om uit te leggen wat je Joodse identiteit is en waarom die belangrijk voor je is? Welkom bij de club! We zijn hier om je te helpen… om je nog verwarder te maken! We lezen teksten van rare Joden (en sommige niet-Joden) over hoe raar het is om Joods te zijn. Het idee is om een veilige ruimte te creëren voor gesprekken die nooit een plaats lijken te hebben.

Joods-zijn terugwinnen van joods-christendom

Diasporisch joods-zijn kan worden gezien als een identiteit die onderhevig is en blijft aan koloniale druk. Het is beïnvloed door de culturele orthodoxieën en politieke instellingen die bestaan in de plaatsen waar Joden hebben rondgetrokken en zich hebben gevestigd. Een voorbeeld hiervan is de invloed van christelijke instellingen. Deze instellingen zagen joodsheid historisch gezien ingekaderd als jodendom: een uitsluitend religieuze identiteit, beperkt tot religieuze elementen. Dit roept bij ons de vraag op of joods-zijn ‘ont-koloniseerd’ kan worden, en zo ja, hoe?

What we’ll be reading:

Nathan, E., & Topolski, A. (2016). The myth of a Judeo-Christian tradition: Introducing a European perspective. Is there a Judeo-Christian Tradition?, 1.

Anidjar, G. (2013). On the European question. Belgrade Journal of Media and Communications, 2(03), 37-50.