spring naar inhoud

Deviant Yeshiva: Boyarins "Judaism, genealogy of a modern notion" - Den Haag

Deviant Yeshiva philosophers for season overview Bielig-robson Memmi Boyarin

Privé locatie in Den Haag

18/12/2023 00:00Locatie wordt gemaild

De Deviant Yeshiva verkent filosofische teksten die verband houden met Joodsheid in deze leermogelijkheid van Oy Vey. De gesprekken worden geleid door filosoof Yoni Busquila, een docent aan de Universiteit Leiden. Deze gesprekken zijn niet alleen voor Joden! Sluit je aan bij de Deviant Yeshiva voor levendige gesprekken die gegarandeerd je brein laten oplichten.

Bijeenkomsten in Den Haag zijn donderdagen Conversations van 19.30-21.00. Deze bijeenkomst is op 18 december.

Over de Deviant Yeshiva

Joodse identiteit is een concept waarover getwist word. De meeste categorieën die worden gebruikt om het idee van Joodsheid te beschrijven, voelen onnauwkeurig aan of zijn op zijn minst niet in staat om de complexiteiten te omvatten die het gevoel van wat het betekent om Joods te zijn doordringen. De cursus zal drie mogelijke benaderingen onderzoeken om deze vreemdheid te begrijpen. Het zal de werken van drie van de belangrijkste auteurs in het Joodse denken in recente tijden gebruiken om de ‘andersheid’ te proberen articuleren die gepaard gaat met het Joods zijn. Vanuit de reflectie op deze uitdaging zullen we ook proberen de mogelijkheid te verkennen om de Joodse identiteit te heroveren op eigen voorwaarden. Dat wil zeggen, vanuit het begrip dat het conceptuele kader dat we momenteel hebben onbevredigend is, zullen we ook de mogelijkheid onderzoeken om een nieuw kader te creëren voor het benaderen van Joodse identiteit. Dit zal worden gedaan aan de hand van verschillende onderwerpen, zoals reflectie op het idee van het jodendom als religie (Boyarin), de relatie tussen Joden en de mainstream sociaal-politieke sferen (Bielik-Robson), en de manier waarop historische dynamieken kristalliseren in Joodse identiteit (Memmi). Die vragen zullen bewust ’tegen de stroom in’ worden geformuleerd en hopelijk de manieren uitdagen waarop Joodsheid wordt gekaderd, zowel van buitenaf (de manier waarop mensen erover praten) maar misschien nog belangrijker, ook van binnenuit (de manier waarop Joden reflecteren op hun eigen identiteit).

Sessie 1: Bielik-Robson, A. (2020). Anders, niet vijandig: Over Allosemitisme, Identitarisme, Marranisme en de twee visies op de Joodse Diaspora

(Jewish Studies Quarterly, 27(2), 178-198)

De eerste sessie is gewijd aan Bielik-Robsons tekst over Joodse identiteit in Modern Europa. Ze gebruikt recente gebeurtenissen in Polen om interessante ontwikkelingen van de politieke betekenis van het Joods-zijn te bespreken. Haar argument is dat men nauwlettend aandacht moet besteden aan die gebeurtenissen, omdat ze wijzen op belangrijke spanningen.

 

Sessie 2: Memmi, Albert (1966). De bevrijding van de Jood

(New York, NY: The Orion Press)

Memmi is een van de centrale figuren in de postkoloniale theorie. In dit boek past hij zijn conceptuele kader toe op diasporisch Joods-zijn in een poging te construeren hoe die identiteit kan worden gezien als een product van kolonialisme. Hij wijst op de noodzaak om de Joodse identiteit vanuit dit perspectief te heroverwegen.

 

Sessie 3: Boyarin, Daniel (2018). Jodendom: De genealogie van een modern begrip

(New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press)

Boyarin onderzocht de betekenis van de term Jodendom via een reconstructie van de mogelijke betekenissen van de term Yahadut. Zijn conclusie is dat het jodendom als religie een moderne ontwikkeling is en nog belangrijker een categorie die de inhoud die het zou moeten omvatten niet volledig kan accommoderen. Daarom vereist het Joods-zijn een alternatieve taal.

 

Over de Discussieleider

Yoni Busquila is docent aan de Universiteit Leiden en geeft cursussen over Decolonial Theory en Critical Political Theory.
Zijn huidige onderzoeksveld is de filosofie, meer specifiek het verkennen van hedendaagse politieke ontologie in de continentale traditie. Hij is ook geïnteresseerd in de verbindingen tussen Joodse filosofie, decoloniale theorie en esthetiek. Zijn belangrijkste interessegebieden zijn mogelijke articulaties van het idee van barbarij.

 

 

Een onafhankelijk, eigenzinnig en uitgesproken Joods filmfestival organiseren is niet eenvoudig. Daarom zijn wij begonnen met een crowdfundingcampagne. Jouw donatie helpt ons om van Oy Vey Film een glansrijk (en terugkerend) succes te maken. Alle beetjes helpen!