Peace sign with text

Petitie voor vrede in Israël en Palestina

Click for English

Sluit je aan bij onze dringende oproep aan het kabinet: onmiddellijk staakt-het-vuren, vrijlaten van de gegijzelden, en humanitaire hulp aan Gaza!

We zijn allemaal diep geraakt door het geweld in Israël en Palestina. De afschuwelijke aanval van Hamas op onschuldige burgers in het zuiden van Israël heeft meer dan 1.300 mensen het leven gekost. Rond de 200 mensen worden door Hamas gegijzeld in Gaza. De keiharde vergelding vanuit Israël heeft op het moment van schrijven al tot meer dan 3000 Palestijnse doden geleid. Als Joodse organisatie in Nederland maken we ons grote zorgen over wat nog komen gaat.

Zowel Palestijnen als Israeliërs hebben ondertussen duizenden gewonden te verzorgen en nog vele duizenden meer zijn voor het leven getraumatiseerd. Honderden duizenden Gazanen zijn gedwongen ontheemd geraakt. Zij kunnen nergens heen. Ze hebben geen toegang tot primaire levensbehoeften zoals schoon water en brandstof. Wij zijn vervuld van woede en afschuw, en kunnen niet met machteloosheid toekijken. Teken en verspreid daarom deze petitie. 

Van de Nederlandse regering eisen we leiderschap en een visie voor de toekomst. Als onderdeel van de internationale gemeenschap hebben wij de verantwoordelijkheid om niet weg te kijken van leed. Ook wanneer het buiten onze landsgrenzen plaatsvindt. Geweld, trauma, pijn en wraak gaan niet tot vrede en veiligheid leiden. Dat hebben zij nooit gedaan. De blokkade van de Gazastrook noch de terreur van Hamas bieden uitzicht op een betere toekomst. Zij hebben alleen voor meer onschuldige slachtoffers gezorgd. 

Daarom roepen wij het Nederlandse kabinet op om nu in actie te komen en aan te dringen op:

  • Een onmiddellijk staakt-het-vuren 
  • Onmiddellijke vrijlating van alle gegijzelden in de Gazastrook
  • Toelaten van humanitaire hulp in Gaza
  • Internationale steun voor een duurzaam vredesplan door middel van diplomatie
  • Voorkomen van moslimhaat en antisemitisme door voorlichting, onderwijs en dialoog gericht op alle lagen van de Nederlandse samenleving.

TEKEN EN DEEL DE PETITIE EN ROEP HET KABINET OP TOT ACTIE.

Join our urgent appeal to the cabinet: Urge an immediate ceasefire, the release of the hostages, and humanitarian aid to Gaza!

Over the past week, we have all been deeply affected by the violence in Israel and Palestine. Hamas’ horrific attack on civilians in southern Israel has claimed the lives of more than 1,300 people. Around 200 people are being held  hostage by Hamas in Gaza. At the time of this writing, the callous retaliation from Israel has already resulted in more than 3,000 Palestinians killed, including nearly 1,000 children. As a Dutch Jewish organization, we are deeply concerned about what lies ahead.

Both Palestinians and Israelis, meanwhile, have thousands of wounded to care for and even more are being left with traumas that will last a lifetime. Hundreds of thousands of Gazans have been forcibly displaced and have nowhere to go. They have no access to basic human needs like clean water and fuel. We are filled with anger and horror and cannot continue to helplessly stand by. 

From the Dutch government, we expect leadership and a vision for the future. Revenge, violence, trauma, or pain have never led to peace and security. The occupation of the West Bank and the blockade of Gaza, nor Hamas, have not brought lasting peace, security, or the prospect of a better future for anyone. They have only created more innocent victims.

We call on the Dutch cabinet to act now and insist on:

  • An immediate ceasefire 
  • Immediate release of all hostages in the Gaza Strip
  • Access for humanitarian aid to Gaza
  • International support for a plan for lasting peace through diplomacy 
  • Prevention of anti-semitism and islamophobia through education and dialogue aimed at all levels of Dutch society.

SIGN AND SHARE THE PETITION AND DEMAND ACTION FROM THE CABINET.

WP PopupScroll to Top